Image Alt

New Jaka-Jaka

Diterbitkan pertama kali pada tahun 1997, New Jaka-Jaka adalah kelanjutan dari seri zine Jaka Jaka yang diterbitkan oleh Indonesian Gay Society (IGS) Yogyakarta
Rincian
Judul:

New Jaka-Jaka #6

Penerbit :

Indonesian Gay Society

Tanggal:

November, 1999

Lokasi Penerbit:

Yogyakarta

Sumber:

Koleksi Tom Boellstorff

Daftar Isi:

Secercah Harap,
Sastra Pinggir: “Badai dalam Secuil Malam”,
Masa Depan Organisasi dan Gerakan?,
Oleh-oleh dari Rakernas Solo,
Seorang Lelaki Kepada Ibunya,
Gay Gay Gay!